Visste du att

Boxholm TandTeknik är ett av de laboratorier som tillverkar helt svenska produkter? Våra arbeten lämnar inte ens Boxholm förrän de är klara. Förutom den självklara klimataspekten betyder detta att vi har en trygg kommunikation med de tandläkare vi samarbetar med.