leende
leende  Boxholm TandTeknik leende
leende
LankHem leende
leende LankProdukter leende LankPersonal leende LankDokument LankKontakt
LankOmoss
Jobba hos oss!
Om oss
DSC_0119

Tillverkningen av och kunskapen om tandtekniska produkter har en lång tradition i Boxholm. Denna tradition har vi på Boxholm TandTeknik tagit vara på. Tack vare lång erfarenhet och stor yrkesskicklighet är vi specialister på apnéskenor, ortodonti och olika typer av bettskenor.

Boxholm TandTeknik startade 1996 och sedan dess har företaget präglats av utveckling och expansion. Nya produkter, rejält utökad personalstyrka och större lokaler har följt allteftersom fler tandläkare och landsting med förtroende vänt sig till oss.

Vår service innefattar snabba leveranser och stor tillgänglighet. Våra produkter håller hög kvalitet, framför allt tack vare personalens kompetens, men också tack vare kontinuerligt förbättringsarbete. Sedan 1998 är laboratoriet kvalitetssäkrat, en status som vi jobbar hårt för att behålla.

DSC_0130
DSC_0130

Men det finns fortfarande mål att sträva mot vad gäller kvalitet och service. Produktutveckling och ny teknik är ständigt aktuellt och vi arbetar aktivt för att fortsätta utvecklas genom nära samarbete med flera specialisttandläkare samt genom deltagande i kurser, mässor och konferenser.

Under 2012 inledde Boxholm TandTeknik också ett fruktbart samarbete med Linköpings Universitet som

DSC_0130

ledde till att företaget blev miljödiplomerat. Förutom flera konkreta förändringar och uppstart av ett kontinuerligt miljöarbete, har miljödiplomeringen inneburit ett ökat miljöengagemang hos våra anställda tack vare utbildning och en ständigt närvarande miljöhänsyn.

item1a2
Boxholm TandTeknik AB Telefon: 0142-523 88
SMBlogga2DjpgRGB

Hemsidan skapad av Elin Montecinos. Senast uppdaterad 2017-11-20

LankHem LankProdukter LankPersonal LankDokument LankKontakt